Zadzwoń +48 507 836 407
tomasz@promajster.pl
Title Image

Wsparcie WMARR

GRANTOBIORCA: PROmajster Tomasz Najdzion

Wartość grantu: 23 535,33 zł

Wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP